Oplotenia

Ponuka oplotenia Wiśniowski

V súčasnosti najlepšími známimi metódami ochrany ocele pred koróziou sú žiarové zinkovanie a striekanie metódou práškovania. Obom procesom predchádza niekoľkoetapová príprava povrchu, ktorá zaručí dokladné pokrytie a príľnavosť vrstvy zinku alebo farby. Vďaka moderným technologickým linkám ziskávajú oplotenia WIŚNIOWSKI dlhoročnú životnosť,bez nutnosti neskoršej nákladnej údržby.

ogordzenie_posesyjne_sys_style_aw.10.08_wisniowski
ogordzenie_posesyjne_sys_style_aw.10.12_wisniowski
ogordzenie_posesyjne_sys_style_aw.10.15_wisniowski
ogordzenie_posesyjne_sys_lux_aw.10.61_wisniowski

Wiśniowski spája kvalitu a eleganciu

Prečo oceľový plot?

Na rozdiel od dreva alebo betónu, priehľadné oplotenia z ocele robia dojem ľahkých, zvačšujú opticky záhradu a vďaka veľkej roznorodosti vzorov sa dajú ľahko zosúladiť s každým okolím.

Vizuálny efekt však ešte nie je všetkým – oplotenia z ocele sú pevné, predstavujú tvrdú a len ťažko prekonateľnú konštrukciu. Vďaka žiarovému zinkovaniu a práškovaniu sú veľmi dobre chránené pred koróziou.